NO ẢNH
/ Photo
NHÃN HIỆU
/ Maker
Model SỐ KHUNG
/ Serial No
NĂM SX
/ Year
GIỜ
/ Hour
GHI CHÚ
Notes / Specifications
1
NPK attachment Kẹp Gắp Sắt lắp vừa máy PC60 Kẹp Gắp Sắt, lắp vừa máy Komatsu PC60