Xúc Lật Hitachi LX50-2C

Xúc Lật Hitachi LX50-2C

Hàng Nhật nhập khẩu nguyên chiếc, chưa sử dụng tại VN

Hình thức đẹp, chất lượng còn lại >90%